Główne zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe prof. Józefa Banasia obejmują następujące obszary matematyki:

Geometria przestrzeni Banacha: Warunki metryczne (moduły wypukłości, moduły gładkości itp.) oraz warunki zwartościowe w geometrii przestrzeni Banacha (niezwarta wypukłość, niezwarta gładkość, jednostajnie niezwarta wypukłość, jednostajnie niezwarta gładkość, niezwarta wypukłość i niezwarta gładkość w przestrzeniach produktowych itp.).

Teoria miar niezwartości: Aksjomatyczna definicja miar niezwartości (znana w literaturze jako definicja Banasia-Goebla), różnorakie własności miar niezwartości i miar słabej niezwartości oraz zastosowanie miar niezwartości w analizie nieliniowej.

Nieliniowe równania różniczkowe, całkowe i całkowo-funkcyjne: Badane są warunki rozwiązalności oraz własności rozwiązań równań funkcyjno-całkowych, nieliniowych równań różniczkowych, nieskończonych układów równań różniczkowych i całkowych, nieliniowych równań całkowych typu Stieltjesa, kwadratowych równań całkowych typu Volterry, Hammersteina, Urysohna itp.

Zastosowania matematyki w ekonomii: Zainteresowania w tym zakresie obejmują matematykę finansową, teorię przepływów międzygałęziowych oraz równania różniczkowe i różnicowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych itd.

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom