Dane personalne
Imię i nazwisko prof. dr hab. Józef Banaś
Telefon 17 865 1496
Email
Budynek L
Nr pokoju 5
Adres al. Powstańców Warszawy 8
Jednostka organizacyjna Katedra Matematyki, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie (1968). Studia na kierunku Matematyka odbył w latach 1968-1972 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, uzyskując w 1972 r. tytuł zawodowy magistra (z wyróżnieniem) na podstawie pracy pt. "Asymptotyczny charakter rozwiązań układów równań różnicowych". Promotorem był doc. dr Tadeusz Rumak. W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk matematycznych na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UMCS w Lublinie na podstawie rozprawy pt. "Relatywne miary niezwartości w przestrzeniach Banacha". Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Kazimierz Goebel.

W 1987 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UMCS w Lublinie na podstawie rozprawy "Applications of measures of noncompactness to various problems". W 1998 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

 

PRACA ZAWODOWA I ZAJMOWANE STANOWISKA

W latach 1972-1976 pracował w Katedrze Matematyki WSP w Rzeszowie kolejno na stanowiskach asystenta
stażysty, asystenta oraz starszego asystenta.

Począwszy od 1976 roku pracuje w Politechnice Rzeszowskiej kolejno na stanowiskach:

1976-1978 - starszy asystent w Zakładzie Matematyki
1978-1988 - adiunkt w Zakładzie Matematyki, przemianowanym później na Katedrę Matematyki
1988-1990 - docent w Katedrze Matematyki
1990-2002 - profesor nadzwyczajny w Katedrze Matematyki
2002- - profesor zwyczajny w Katedrze Matematyki wchodzącej obecnie w strukturę Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej
        W 1985 r., przez okres półtora miesiąca przebywał jako visiting profesor w Uniwersytecie Andyjskim w Merida
(Wenezuela).

Od 1991 r. pełni funkcję kierownika Katedry Matematyki w Politechnice Rzeszowskiej.

Począwszy od 2001 r. pracuje na stanowisku wizytującego profesora zwyczajnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Jarosławiu. Od 2007 r. kieruje Międzyinstytutowym Zakładem Matematyczno-Przyrodniczym w PWSZ w Jarosławiu.

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Począwszy od 1990 r., przez okres trzech kadencji był członkiem Senatu Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1987-1990 był członkiem Komisji Dyscyplinarnej a w latach 1990-1993 pełnił funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.
Od wielu lat jest członkiem rady wydziału i różnych komisji w ramach wydziałów, w strukturę których wchodziła Katedra Matematyki (Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziału Zarządzania i Marketingu a obecnie Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej).
Profesor Józef Banaś był głównym organizatorem studiów na kierunku Matematyka w Politechnice Rzeszowskiej, w zakresie specjalności "Zastosowania w ekonomii". Od dwóch lat jest to jedyna specjalność wybierana przez kandydatów na kierunek Matematyka.

 

PROMOTORSTWO W PRZEWODACH DOKTORSKICH

Profesor Józef Banaś był promotorem następujących przewodów doktorskich, zakończonych uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk matematycznych:

 • Wagdy Gomad El-Sayed (obywatel Egiptu), UMCS w Lublinie, 1992 r. Tytuł rozprawy: "Solvability of integral equations in some classes of integrable functions"
 • Janusz Dronka, UMCS w Lublinie, 1995 r. Tytuł rozprawy: "Wybrane własności operatorów całkowych typu Stieltjesa"
 • Kishin Sadarangani (obywatel Hiszpanii), Uniwersytet La Laguna w La Laguna (Wyspy Kanaryjskie), Hiszpania, 1995 r. Tytuł rozprawy (w jęz. hiszpańskim): "Medidas de no compacidad y geometria en espacios de Banach"
 • Krzysztof Frączek, UMCS w Lublinie, 1996 r. Tytuł rozprawy: "Warunki zwartościowe w geometrii przestrzeni Banacha"
 • Andrzej Wiśnicki, UMCS w Lublinie, 1996 r. Tytuł rozprawy: "Relatywne miary niezwartości Hausdorffa i relatywne promienie Czebyszewa w przestrzeniach Banacha"
 • Leszek Olszowy, UAM w Poznaniu, 1996 r. Tytuł rozprawy: "Niezwarta wypukłość i niezwarta gładkość w ciągowych i produktowych przestrzeniach Banacha"
 • Juan Ramon Rodriguez Santana (obywatel Hiszpanii), Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria w Las Palmas (Wyspy Kanaryjskie), Hiszpania, 2000 r. Tytuł rozprawy (w jęz. hiszpańskim): "Existencia de soluciones de algumas ecuaciones integrales cuadraticas de tipo Urysohn-Stieltjes"
 • Millenia Lecko, UAM w Poznaniu, 2002 r. Tytuł rozprawy: "Technika warunków zwartościowych w zastosowaniach do teorii równań różniczkowych i całkowych"
 • Beata Rzepka, UAM w Poznaniu, 2003 r. Tytuł rozprawy: "Zastosowanie miar niezwartości do badania istnienia i asymptotycznej stabilności rozwiązań równań różniczkowych i całkowych"

 

RECENZJE PRAC DOKTORSKICH, HABILITACYJNYCH ORAZ RECENZJE W POSTĘPOWANIU O MIANOWANIE NA STANOWISKO PROFESORA I O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Profesor J. Banaś był recenzentem w 22 przewodach doktorskich, z których trzy były przeprowadzone na uniwersytetach zagranicznych:
 

1997, Uniwersytet Sewilski w Sewilii, Hiszpania - Salvador Francisco Cutillas

1998, Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Hiszpania - Ignacio Jose Cabrera Ortega

2005, Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Hiszpania - Josefa Caballero Mena


Ponadto, prof. J. Banaś był recenzentem (wydawniczym) pięciu prac habilitacyjnych, recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym oraz w jednym postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz w czterech postępowaniach o mianowanie na stanowisko profesora.RECENZJE PRAC DO DRUKU ORAZ RECENZJE DLA CZASOPISM RECENZUJĄCYCH

Prof. J. Banaś jest od 1983 r. recenzentem Zentralblatt fur Mathematik (ok. 300 recenzji) oraz Mathematical Reviews (ok. 200 recenzji).
Napisał również ok. 230 recenzji prac przesłanych do publikacji w różnych czasopismach na całym świecie (London Mathematical Society, Proceedings of American Mathematical Society, Acta Mathematica Sinica, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Nonlinear Analysis, Mathematical and Computer Modelling, Applied Mathematical Letters, Studia Mathematica, Fundamenta Mathematica, Mathematica Scandinavica, Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen, Applied Mathematics and Computation, IMA Journal of Applied Mathematics, Journal of Computational and Applied Mathematics, Biuletyn PAN, Demonstratio Mathematica, Commentationes Mathematica, Dynamic System and Applications, Electronic Journal of Differential Equations, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, , Journal of Integral Equations and Applications, Mathematica Bohemica, Mathematica Slovaca, International Journal of Applied Mathematical Sciences, Nonlinear Studies, Journal of Applied Mathematics and Computing, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, Physics Letters A, Reports on Mathematical Physics, Sochow Journal of Mathematics, Rocky Mountain Journal of Mathematics, Taiwanese Journal of Mathematics, Archiv der Mathematik, Yokohama Mathematical Journal, Portugaliae Mathematica, Monatshefte fur Mathematik, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics i innych).

 

WIZYTY NA UNIWERSYTETACH ZAGRANICZNYCH

Uniwersytet Karola w Pradze, Czechosłowacja - 1979
Uniwersytet Andyjski w Meridzie, Wenezuela - 1985
Uniwersytet La Laguna w La Laguna, Hiszpania - 1990, 1991, 1993, 1995, 2004
Uniwersytet Kantabryjski w Santander, Hiszpania - 1990
Uniwersytet Extre madura w Badajoz, Hiszpania - 1991
Uniwersytet Sewilski w Sewilii, Hiszpania - 1991, 1995, 1997
Uniwersytet Alexandria w Alexandrii, Egipt - 1994
Uniwersytet Tanta w Tancie, Egipt - 1994
Uniwersytet Granada w Granadzie, Hiszpania - 1995
Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Hiszpania - 2000, 2002, 2004, 2005
Centralny Uniwersytet Wenezueli w Caracas, Wenezuela - 2009

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SYMPOZJACH, KONGRESACH

Prof. J. Banaś brał czynny udział w ok. 25 konferencjach, sympozjach i kongresach. W kilku konferencjach brał udział jako tzw. invited speaker, m. in.:

 • Second Congress on Functional Analysis - Jarandilla de La Vera, Hiszpania, 1990
 • Functional Analysis and Applications - Gargnano del Garda, Włiochy, 1993
 • Topological Methods in Differential Inclusions - Warszawa, Centrum S. Banacha, 1994
 • Second World Congress of Nonlinear Analysts - Ateny, Grecja, 1996
 • Regional Conference on Geometry and Functional Analysis - Zielona Góra, 1996
 • Third World Congress of Nonlinear Analysts - Catania, Włochy, 2000
 • Fifth World Congress of Nonlinear Analysts - Orlando, USA, 2008

 

UCZESTNICTWO W TEMATACH BADAWCZYCH I GRANTACH

Prof. J. Banaś brał udział w realizacji następujących tematów badawczych i grantów:

 • "Równania i nierówności różniczkowe oraz ich zastosowania w nieliniowej analizie funkcjonalnej", Politechnika Rzeszowska, 1982-1991 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Metody matematyczne w technice", UMCS Lublin, 1986-1987 (projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) - członek zespołu realizującego projekt
 • "Warunki zwartościowe w nieliniowej analizie funkcjonalnej", Politechnika Rzeszowska, 1991-1994 (grant Komitetu Badań Naukowych) - kierownik grantu
 • "Wybrane problemy analizy funkcjonalnej", Politechnika Rzeszowska, 1992-1997 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Równania operatorowo-funkcjonalne", Politechnika Rzeszowska, 1992-1997 (temat badawczy realizowany w ramach badań własnych) - kierownik tematu
 • Równania różniczkowe i całkowe oraz ich zastosowania", Politechnika Rzeszowska, 1998-2003 (temat badawczy realizowany w ramach badań własnych) - kierownik tematu
 • "Topologiczne i geometryczne metody w analizie nieliniowej", Politechnika Rzeszowska, 1998-2000 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Analiza nieliniowa, dyskretna i zespolona wraz z zastosowaniami", Politechnika Rzeszowska, 2001-2003 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Teoria punktów stałych i jej zastosowania", Politechnika Rzeszowska, 2004-2006 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Warunki rozwiązalności nieliniowych równań różniczkowych i całkowych", Politechnika Rzeszowska, 2004-2006 (temat badawczy realizowany w ramach badań własnych) - kierownik tematu
 • "Równania różnicowe, różniczkowe i całkowe oraz ich zastosowania", Politechnika Rzeszowska, 2007-2009 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "metody współczesnej matematyki i ich zastosowania", Politechnika Rzeszowska, 2007-2009 (temat badawczy realizowany w ramach badań własnych) - kierownik tematu
 • "Analisis no lineal y aplicaciones", Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Hiszpania, 2007-2010 (grant Ministerstwa Nauki i Technologii Hiszpanii, MTM 2007-65706) - członek zespołu realizującego grant

 

CZŁONKOSTWO W KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM

Redaktor naczelny Journal of Mathematics and Applications - Politechnika Rzeszowska

Członek komitetu redakcyjnego Journal of Inequalities and Applications - Hindawi Corporation

Członek komitetu redakcyjnego Commentationes Mathematicae - Polskie Towarzystwo Matematyczne

Członek komitetu redakcyjnego Matematyki Stosowanej (dział: ekonomia matematyczna)
 

Prof. dr hab. Józef Banaś jest edytorem programu książkowego w zakresie matematyki http://www.versita.com/Book_Author/Mathematics/  prowadzonego wspólnie przez wydawnictwa de Gruyter i Versita. Program ten skierowany jest do autorów pochodzących z krajów Europy Wschodniej i Centralnej (włącznie z Grecją, Turcją i krajami byłej Jugosławii).


Prof. dr hab. Józef Banaś is an Acquisition Editor in the book publishing program in mathematics http://www.versita.com/Book_Author/Mathematics/ launched jointly by de Gruyter and Versita. The program is focused on authors affiliated in countries of the region of Central and Eastern Europe (including Greece, Turkey and the region of former Yugoslavia)."


 

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom